Standart Kurslar

Standart kurslar temel, orta ve ileri düzeyden oluşmaktadır. Her bir düzey 3 kur olup ve kursiyerler diploma alabilmeleri için toplam 9 kur geçirmeleri gerekmektedir. Her kur 5 hafta, her hafta 4 dersten ve her ders 2 saatten oluşup, bu süreyi tamamlayan kursiyerler diploma almaya hak kazanırlar.

Temel Düzey Standart Kurslar

Temel düzey standart kurslarla ilgili detaylar:

Seviye Süre Ders birim saatı Kurs Ücreti
Temel 1 5 Hafta 28 1250 TL
Temel 2 5 Hafta 28 1250 TL
Temel 3 5 Hafta 28 1250 TL

* Her bir ders birim saati 50 dakikadır.

Orta Düzey Standart Kurslar

Orta düzey standart kurslarla ilgili detaylar:

Seviye Süre Ders birim saatı Kurs Ücreti
Orta 1 5 Hafta 28 1250 TL
Orta 2 5 Hafta 28 1250 TL
Orta 3 5 Hafta 28 1250 TL

*Her bir ders birim saati 50 dakikadır.

İleri Düzey Standart Kurslar

İleri düzey standart kurslarla ilgili detaylar:

Seviye Süre Ders birim saatı Kurs Ücreti
İleri 1 5 Hafta 28 1250 TL
İleri 2 5 Hafta 28 1250 TL
İleri 3 5 Hafta 28 1250 TL

*Her bir ders birim saati 50 dakikadır.