İran Etütleri

Bu merkez İran İslam cumhuriyeti büyükelçiliği kültür müsteşarlığı desteği ile 15 günlük bir miting zarfında bireyleri İrani – İslami külttür ve geleneği ile tanışmaktadır.